Kontakt

Lovska družina Dobrava
v Slovenskih goricah
Sp. Senarska 3
2235 Sv. Trojica
d.š.: 35132213
TRR: SI 56 0410 2000 0275 855

STAREŠINA
Franc Slekovec
041 736 328

GOSPODAR
Vlado Steinfelser
031 578-161

TAJNIK
dr. Zoran Belec
041 657-784

LOVSKI ČUVAJ

Vlado Steinfelser
031 578-161

Jure Toš
041 296 696

GOSPODAR DOMA

Rado Gradišnik
040-201-283

Ivan Turčin
041-882-592

ZA POŠILJANJE KLASIČNE POŠTE

LOVSKA DRUŽINA DOBRAVA
Slekovec Franc
Kadrenci 32
2236 Cerkvenjak

UREDNIK SPLETNE STRANI
Peter Rajniš 

Iskanje

Vremenska napoved

Živa slika

ziva-slika

 

Življenje v gozdu - v živo

Vir : Romunija

 

 

koledar

Lovna doba naše divjadi

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Prikaži podrobnosti

Dovolim piškotke

Obvezno navodilo o dopolnilnem krmljenju divjadi na območju lovišča LD Dobrava

srnjadV skladu z 41. členom Zakona o divjadi in lovstvu, podzakonskimi predpisi in stališči OZUL-a izdajam

obvezno navodilo o  dopolnilnem krmljenju divjadi na območju lovišča LD Dobrava

I.

Krmljenje divjadi je dovoljeno le za tiste vrste divjadi in na lokacijah, predvidenih z načrti lovsko-upravljalskih območij. V skladu s temi načrti dopolnilno zimsko krmljenje srnjadi na območju LD Dobrava, ki je članica OZUL-a Slovenske Gorice, ni dovoljeno. To pomeni, da je vsem lovcem prepovedano nastavljanje koruze ali druge hrane za srnjad na priložnostnih lokacijah za krmljenje ali celo v priročnih jaslih za srnjad. Prosim vse člane, da to prepoved  dosledno upoštevajo in sledijo načrtom upravljanja ter samovoljno ne izvajajo nikakršnih ukrepov v tej smeri. Nespoštovanje tega določila ima lahko hude posledice za LD kot upravljalko lovišča in za njeno odgovorno osebo.

II.

Dopolnilno zimsko krmljenje male divjadi – fazanov in  poljskih jerebic – je dovoljeno le na lokacijah, predvidenih v LNU – letnem načrtu upravljanja z loviščem. Krma se lahko polaga izključno v krmišča, ki so določena po posameznih revirjih v okviru LNU LD Dobrava in za katera so osebno odgovorni vodji revirjev. Nadzor nad izvajanjem vršita pooblaščena lovska čuvaja, delo pa koordinira gospodar LD Dobrava. Ta je po Pravilih LD za vse ukrepe v zvezi z divjadjo in loviščem ( od evidentiranja, vodenja evidenc, krmljenja ipd) osebno odgovoren kot odgovorna oseba LD. Pri izvajanju dopolnilnega zimskega krmljenja divjadi upoštevajte strokovne usmeritve, po katerih mora biti hrana kvalitetna, raznolika in čim bolj sorodna tisti, ki jo mala divjad dobi v naravnem okolju. V slučaju hude zime in visoke snežne odeje ste dolžni izvajati tudi preventivne ukrepe za preprečevanje škode od poljskega zajca na območjih intenzivnih nasadov  in omogočiti jerebičjim kitam dostop do zeleme krme. Tudi letos vodite natančne evidence količin hrane, porabljene ure in dodatni monitoring glede stanja male divjadi in njenih izgub ( tudi po predatorjih – lisice ).

III.

V vseh revirjih izvajajte intenzivne love na lisice in sive vrane ter  uplenitve sproti poročajte gospodarju LD Dobrava.

IV.

Opozarjam, da je treba ta navodila dosledno spoštovati in izvajati in da bodo člani LD Dobrava, ki ne bodo sledili tem navodilom, sankcionirani v skladu z določili Pravil in Poslovnika LD Dobrava v smislu disciplinskih ukrepov zoper morebitne kršitelje.

V.

Navodilo se po e-pošti pošlje vsem članom LD Dobrava, javno se objavi na oglasni deski LD v lovskem domu v Spodnji Senarski 3 in na spletni strani LD Dobrava.

Spodnja Senarska, 09.12. 2014                                                                                Starešina LD Dobrava

                                                                                                                                             Dr. Marjan Toš