Kontakt

Lovska družina Dobrava
v Slovenskih goricah
Sp. Senarska 3
2235 Sv. Trojica
d.š.: 35132213
TRR: SI 56 0410 2000 0275 855

STAREŠINA
Franc Slekovec
041 736 328

GOSPODAR
Vlado Steinfelser
031 578-161

TAJNIK
dr. Zoran Belec
041 657-784

LOVSKI ČUVAJ

Vlado Steinfelser
031 578-161

Jure Toš
041 296 696

GOSPODAR DOMA

Rado Gradišnik
040-201-283

Ivan Turčin
041-882-592

ZA POŠILJANJE KLASIČNE POŠTE

LOVSKA DRUŽINA DOBRAVA
Slekovec Franc
Kadrenci 32
2236 Cerkvenjak

UREDNIK SPLETNE STRANI
Peter Rajniš 

Iskanje

Vremenska napoved

Živa slika

ziva-slika

 

Jelenjad krmišče

Vir : Litva

 

 

koledar

Lovna doba naše divjadi

 

 

 

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Prikaži podrobnosti

Dovolim piškotke

V SLOVENSKOGORIŠKIH LOVIŠČIH JE POLEG SRNJADI ŽE VSE VEČ DIVJIH PRAŠIČEV

V zeleni bratovščini resno zaskrbljeni zaradi nenehnega upadanja številčnosti
male poljske divjadi – Divji prašiči tudi v Benediktu in v Lenartu

Na sedežu Lovske zveze Maribor so izvedli kategorizacijo trofej uplenjene divjadi z
analizo vsega odvzema divjadi iz lovišč (povozi in pogini ter drugi vzroki izgube
divjadi) v Lovskih družinah (LD), ki so članice slovensko goriškega lovsko
upravljalskega območja (LUO. Članice tega LUO, ki leži v severovzhodnem delu
Slovenije in obsega ravninski svet Dravskega polja ter gričevnati svet zahodnih
Slovenskih goric ter Dravinjske gorice, so LD Kungota, Šentilj, Paloma – Sladki Vrh,
Kamnica, Malečnik – Košaki, Pesnica – Jarenina, Jakob, Velka, Sv. Ana. Sv. Jurij,
Pernica, Lenart, Benedikt, Dobrava, Voličina, Duplek, Pobrežje – Miklavž, Starše,
Rače, Polskava, Črešnjevec, Cigonca in Laporje.
Najštevilčnejša vrsta divjadi je v celotnem območju je srnjad, ki predstavlja za LD
tudi poglavitni vir prihodkov za pokrivanje stroškov upravljanja. Del odstrela trofejnih
srnjakov LD namenjajo tujim lovskim gostom v okviru lovnega turizma. Skupni
odvzem srnjadi v LUO Slovenske gorice v letu 2023 je znašal 1246 glav srnjadi obeh
spolov in vseh starostnih struktur, kar predstavlja 97,50% realizacijo načrta. Poleg
odstrela, ki je znašal 911 glav srnjadi obeh spolov, so v LD zabeležili še 211 povozov
srnjadi na cestah, 36 srn in srnjakov so uničili psi, 29 jih je obležalo pod kosilnicami
(mladiči v času košnje), 10 glav pa je poginilo zaradi bolezni. Preostanka izgub pa ni
bilo mogoče ugotoviti.
V LD so uplenili tudi 1221 lisic in lisjakov, 41 jazbecev,10 kun zlatic in 108 kun belic,
64 poljskih zajcev, 385 fazanov,198 rac mlakaric, 1461 sivih vran in 6 šakalov.
Uplenili so še 6 jelenov – damjakov, ki so pobegnili iz obor. Na ocenjevanju so
strokovnjaki ocenili, da je v omenjenih loviščih iz leta v leto več divjih prašičev, ki
povzročajo največ škode v kmetijstvu. Lani so se na novo pojavili v LD, kjer jih doslej
še ni bilo. Skupni odvzem divjih prašičev (odstrel in povozi na cestah) je lani znašal
208 živali obeh spolov. V LD Benedikt so uplenili 4 prašiče, v Kungoti kar 47 (to je
največ v celotnem LUO Slovenske gorice), v Polskavi 41 (od tega en povoz), na
Velki 9 (tudi dva povoza), v Cigonci 9, v Črešnjevcu 3, v Dupleku 1, v Kamnici 39 in
v LD Košaki – Malečnik na obrobju mesta Maribor 31 divjih prašičev (od tega so
imeli 13 povozov na cestah). V LD Laporje so uplenili 1 divjega prašiča, v Pernici 2, v
Pesnici – Jarenini 3, v Lenartu 1, v Račah 6, v Staršah 5 in v Šentilju 4 (z enim
povozom). Kot je povedal strokovni tajnik LZ Maribor in tajnik slovensko goriškega
LUO ing. Božidar Kunej, so v vseh LD zaradi nevarnosti Afriške prašičje kuge (APK)
v vseh LD izvajali vse sprejete preventivne ukrepe.
Marjan Toš


Fotografiji:
Strokovne komisije so skrbno pregledale trofeje in podatke / Foto: Jure Toš/
Strokovni pregled odvezma divjadi v SOZUL
Najzanimivejša trofeja srnjaka je bila iz LD Benedikt. Srnjaka je uplenil Silvo Prosič

Najzanimivejša srnjačja trofeja iz LD Benedikt
/Foto: Jure Toš

Pogini divjadi v Sloveniji 2023

Lovska zveza Slovenije je objavila uradne podatke o poginu divjadi v letu 2023.Na Inštitutu za patologijo, divjad, ribe in čebele Veterinarske fakultete v Ljubljani so v letu 2023 opravili 77 patoanatomskih pregledov trupel ali organov prostoživečih živali, ki so jih prejeli iz 50 različnih lovskih družin.. Strokovnjaki so pregledali enajst različnih živalskih vrst (srnjad, gams, lisica, kuna belica, poljski zajec, navadni jelen, jazbec, nutrija, divji prašič, kozorog, bober), različne starosti in spolov. Opravili so tudi preko 100 pregledov in vzorčenj nutrij iz LD Tomišelj, LD Ig in LD Vrhnika. V letu 2023 največji delež pregledanih vrst predstavljata srnjad in gams. Kot najpogostejši vzrok pogina v letu 2023 ugotavljajo bolezni, ki jih povzročajo notranji zajedavci. Ugotavljajo tudi močno invadiranost s klopi, jelenjo ušjo, nosnimi in kožnimi zolji in dlakožeri. Narašča pa število primerov, kjer so vzrok pogina oz. slabega zdravstvenega stanja t. i. septikemične bakterije – bakterije, ki povzročajo gnojenje, Pri gamsih so to primeri gamsjih garij. Na inštitutu svetujejo redno spremljanje poginov divjadi, saj je stalno spremljanje stanja populacije eden od t. i. mehkih načinov nadzora bolezni v naravi (pasivni monitoring). Pogin divjih prašičev je npr. prvi znak, ki ga opazimo v naravi ob izbruhu afriške prašičje kuge (APK). Po podatkih OIE je okuženih že preko 50 držav sveta. Večino pojavov beležijo v azijskih državah, še vedno pa se s problematiko ukvarja Evropa, kjer je APK potrjena v 13 državah. Seznamu se je zadnja pridružila Švedska. Po podatkih Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je bil virus visoko patogene aviarne influence podtipa H5N1 v letu 2023 potrjen pri labodu grbcu, črnem labodu, veliki uharica, sivi čaplji, kanji, kokoši, domačem vrabcu, rečnem galebu, navadni čigri, beli štorklji in žerjavu. Bolezen se med pticami prenaša kapljično, s stiki med pticami, preko njihovih izločkov, preko okužene krme, obutve in opreme.

Marjan Toš

Fotografija: Gamse še vedno napadajo gamsje garje /Foto: Marjan Toš

Na Zaplani

V Mariboru so se srečali lovci in kinologi SKUPAJ ZA PRIHODNOST SLOVENSKE KINOLOGIJE

V prostorih Lovske zveze (LZ) Maribor so se pred nedavnim srečali predstavniki
Upravnega odbora (UO) Kasaške zveze Slovenije (KZS) pod vodstvom predsednika
Harija Arčona in Upravnega odbora Lovsko-kinološkega društva (LKD) Maribor pod
vodstvom predsednika Zdravka Brezovška. Delovnega srečanja so se udeležili tudi
člani Upravnega odbora LZ Maribor na čelu s predsednikom Marjanom Gselmanom.
Govorili so o nekaterih odprtih vprašanjih in o možnostih učinkovitejšega sodelovanja
med lovsko in kinološko organizacijo.

Pred srečanjem, na katerem so odprto govorili o prihodnosti slovenske lovske
kinologije v kontekstu delovanja lovske organizacije, se je sestalo še vodstvo
mariborskega LKD, ki ga vodi dolgoletni lovec in kinolog Zdravko Brezovšek iz
Šmartnega na Pohorju. Ocenili so minulo delo, ki je bilo izjemno plodno, saj so lani
med drugim odprli novi poligon za šolanje lovskih psov z brunarico na Polskavi in
razvili novi društveni prapor. Za letos načrtujejo elektrifikacijo brunarice s foto
napetostnimi moduli in še tesnejše sodelovanje v projektih KZS. Nadaljevali bodo
tudi s tradicionalno dobrim programskim sodelovanjem med LZ in LKD Maribor, ki je
prepoznavno v širšem prostoru in tudi znotraj KZS.

Marjan Toš
Fotografija:
Marjan Gselman, Hari Arčon in Zdravko Brezovšek (od leve) pred srečanjem v
Mariboru/Foto: Božidar Kunej

Marjan Gselman Hari Arčon in Zdravko Brezovšek od leve

Prijateljsko in delovno srečanje lovcev in kinologov v Mariboru foto Božidar Kunej

PRAZNIČNI BOŽIČNI LOV V SP. SENARSKI

Dobrava v Slovenskih goricah
PRAZNIČNI BOŽIČNI LOV V SP. SENARSKI

Pozdrav lovini

Kako pomembno je druženje in prijateljevanje v zeleni bratovščini so pred božičem
vnovič potrdili člani Lovske družine ( LD) Dobrava v Slovenskih goricah. Namesto
tradicionalnih jesenskih skupnih lovov, ki so se jim povsem odpovedali, so pripravili
praznični »Božični lov« v Spodnji Senarski in nanj povabili lovske prijatelje iz
pobratene LD Vurmat iz Sv. Duha na Ostrem Vrhu in iz sosednjih LD. Lepo število
lovcev je nagovoril in pozdravil starešina Franc Slekovec in na kratko
predstavil namen prvega Božičnega lova – to je druženje lovcev z izmenjavo
izkušenj o varstvu narave in divjadi.
Ob tej priložnosti so izvedli krajši lov na race mlakarice ob rokavu reke Pesnice. Rac
je bilo kar precej, a so razen ene vse varno odletele na bližnje Trojiško jezero. Kot je
povedal vodja lova in lovski čuvaj v LD Dobrava Jure Toš, je raco uplenil eden
njihovih starejših članov Ivan Bezjak in s tem poskrbel, da so se po končanem lovu
lahko poklonili v zahvalo boginji Diani. Ob poklonu Diani in pozdravu uplenjeni raci je
spregovoril še gospodar LD Dobrava Vlado Steinfelser. Med drugim je lovske goste
seznanil z nenehnim slabšanjem naravnih razmer za preživetje poljske divjadi,
zaradi česar je njihova poglavitna skrb namenjena ohranitvi fazanov, poljskih zajcev
in prepelic. Na veliko žalost lovcev, kmetov in naravovarstvenikov pa v Pesniški
dolini ni več poljskih jerebic. Že lani je izginila še zadnja kita te nekoč zelo
priljubljene poljske kure, ki je poznana kot naravni zaveznik kmetovalcev.
Izvedli so tudi tekmovanje v streljanju na glinaste golobe za prvi Božični pokal (ali
»račji pokal«) LD Dobrava. Osvojil ga je Tone Anton Šamperl, ki je v finalnem
dvoboju premagal strelskega veterana Ivana Bezjaka. Na zadnjem pogonu v
lovskem domu v Dobravi pa so nazdravili novemu letu z željo, da bi še tesneje
sodelovali, se večkrat družili in skupaj skrbeli za ohranitev živega dela narave, v
katerega sodi tudi divjad.
Marjan Toš


Fotografija: Zmagovalec Tone Šamperl (v sredini) v družbi lovovodje Jureta
Toša in gospodarja LD Dobrava Vlada Steinfelserja /Foto: Marjan Toš

Tone Šamperl v sredini zmagovalec račjega pokala

LETOS BREZ SKUPNIH LOVOV

Na zadnjem letošnjem delovnem posvetu so člani Lovske družine (LD) Dobrava v Slovenskih
goricah prisluhnili poročilu gospodarja Vlada Steinfelserja o doseženih rezultatih upravljanja
z loviščem. Ker so se naravni pogoji za malo divjad (zajci, fazani in poljske jerebice) drastično
poslabšali in je ta divjad resno ogrožena, so se letos povsem odpovedali tradicionalnim
skupnim jesenskim lovom. Izvajali so samo skupinske love na race mlakarice ob reki Pesnici v
Spodnji Senarski in Drvanji v Spodnjih Verjanah. Izpolnili so načrt odvzema (odstrel in
izgube) srnjadi, ki je njihova edina gospodarsko pomembna vrsta divjadi. Del trofejnih
srnjakov so ponudili tujim gostom, ki zaradi vrhunskih trofej redno prihajajo v njihovo
lovišče. Uplenili so tudi veliko lisic in sivih vran, ki kmetom povzročajo občutno škodo na
senenih in silosnih balah. Divjih prašičev in šakalov letos niso opazili.S kmeti in drugimi
lastniki zemljišč dobro sodelujejo. Na delovnem posvetu so pooblastili vodstvo LD, da
imenuje organizacijski odbor za praznovanje 70-letnice ustanovitve te LD, ki bo predvidoma
konec junija prihodnje leto.
Marjan Toš

Previdno
Fotografija:
S srnjadjo dobravški lovci dobro gospodarijo/Foto: Marjan Toš

OBČNI ZBOR LZ MARIBOR

V skrbi za naravo in divjad še več sodelovanja z vsemi deležniki v okolju

Na letnem občnem zboru Lovske zveze (LZ) Maribor so obravnavali in sprejeli poročilo o delu v
letošnjem letu in program dela s finančnim načrtom za leto 2024. Strinjali so se tudi s poročilom
Nadzornega odbora, da je bilo delo pregledno in v skladu s sprejetimi sklepi pristojnih organov.
Vodstvo mariborske območne LZ je ob tem postreglo tudi s pregledom dejavnosti posameznih
strokovnih komisij in delovnih teles s področja izobraževanja, kulture, lovskega strelstva, kinologije,
dela z mladimi in dela na področju prireditev ter stikov z javnostmi. Velik poudarek so dajali
izobraževanju in usposabljanju lovcev na vseh ravneh, še zlasti pa seveda lovskim pripravnikom, ki
vstopajo v lovske vrste. Kljub prizadevanjem za pomladitev članstva pa je v mariborski LZ
prevladujoče stališče, da ni pomembna zgolj številčnost, pač pa predvsem strokovno usposobljeni
mladi lovci, ki lahko sledijo zahtevam sodobnega časa, v katerem so v ospredju naravovarstvena
opravila in sodelovanje z mnogimi deležniki pri upravljanju z lovišči. Za takšno sodelovanje pa je
potrebnega veliko strokovnega znanja. Velik promocijsko-kulturni dogodek je bila tudi prva
Hubertova sv. maša v mariborski stolnici.
Med pomembnimi nalogami štajerskih lovcev je bila skrb za delo z mladimi, za katere so pripravili
več taborov po osnovnih šolah. Zanimanja za takšno obliko sodelovanja je vse več, saj si v LZ
prizadevajo za popestritev vsebin s praktičnimi prikazi dela lovcev v loviščih. To pa mlade pritegne.
Letos so že začeli z digitalizacijo vsebin za potrebe ekološke učilnice, katero so uredili v okviru
projekta »Zelena eko točka Štajerske«. Nasploh bodo ekologiji namenjali veliko skrbi in pozornost in
to skupaj z drugimi deležniki v okolju, v katerem se za divjad in mnoge prostoživeče vrste razmere za
preživetje slabšajo. Predvsem za malo divjad (zajci, fazani, poljske jerebice), populacije visoke divjadi
( jelenjad, srnjad, divji prašiči in gamsi) pa so stabilne. Temu primerni so tudi odstreli oz. odvzemi iz
lovišča ( povozi, pogini, krivolov ipd.).
Na občne zboru je vodstvo LZ Maribor seznanilo starešine in delegate iz lovskih družin (LD) s
sklepnimi pripravami na volilno – programski zbor Lovske zveze Slovenije, ki bo 19. decembra v
Novem Mestu. Za predsednika kandidirata Darko But iz LD Boč in Alojz Kovšca iz LD Kozlek. Delegati
LZ Maribor so podprli kandidaturo Darka Buta.
Marjan Toš

Vodstvo OZ LZ MB
Fotografija: Vodstvo OZ LZ Maribor (Foto: Božidar Kunej)

Predsednik LZS mag. Lado Bradač na novinarski konferenci ob koncu mandata

OSREDNJE NEREŠENO VPRAŠANJE OSTAJA VRAČANJE ODVZETIH ZEMLJIŠČ LOVSKIM DRUŽINAM

Na tradicionalni decembrski novinarski konferenci vodstva ribiške in lovske organizacije je odhajajoči
predsednik LZS mag. Lado Bradač izpostavil nekatere vidne dosežke v svojih dveh mandatih, predvsem
pa opozoril na nerešena in odprta vprašanja, ki čakajo novo vodstvo krovne lovske organizacije.
Kljub številnim pobudam Lovske zveze Slovenije, podanih tako resornemu ministrstvu – Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot tudi vladi, ostaja nerešeno vprašanje odvzema zemljišč lovskim
organizacijam. V večini primerov gre za zemljišča, ki so v naravi kmetijska in gozdna zemljišča, ki so bila
pridobljena odplačno, s članarinami članov lovskih družin, in ki so jih oz. jih lovske družine še vedno
uporabljajo za opravljanje nalog s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, torej za opravljanje
javnih nalog. “V rokah nam je ostal le papir, s katerim je bivša ministrica za kmetijstvo obljubila, da bodo
skušali najti rešitev, s katerim bi lovskim družinam in drugim društvom v Sloveniji vrnili neupravičeno
odvzeta zemljišča. Začasni kmetijski minister je uvedel novo prakso, da se s predstavniki LZS ne sestane,
temveč pošlje na sestanke državno sekretarko,” je dejal predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Lado
Bradač.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu je bil pred dvema mesecema
poslan v obravnavo v vladno proceduro. Prvi člen zakona na novo določa oziroma prenaša določilo, ki je
bilo v veljavi na podlagi Zakon o varstvu okolja od leta 1993 dalje, da je divjad lastnina države. Predlog
prinaša kar nekaj sprememb, med drugim se LZS doda nova naloga pod pogoji javne službe – izdaja
dovolilnic za lovske goste ter ocenjevanje trofej divjadi, kot naloga v javnem interesu. Slovenija je
praktično edina od primerljivih držav s podobnim sistemov lovstva v Evropi, ki teh dovolilnic še nima.
Dopolnjuje se varstvo divjadi pred nepotrebnim vznemirjanjem v času poleganja in zgodnje vzreje
mladičev. Z novim določilom bodo morali biti psi v prosti naravi pripeti na povodec oz. pod nadzorom
skrbnika. Izjeme bodo veljale za delovne pse, kamor sodijo tudi lovski psi, ki so posebej usposobljeni in
preizkušeni. Določa se tudi uporaba lovskih psov.Predlog zakona ureja izredne posege na nelovnih
površinah, saj je pojavljanje divjadi v naseljih vse pogostejši pojav. Na novo se določajo zahtevnejši
pogoji za opravljanje lovsko-čuvajske službe, na novo se dodaja stopnja dosežene izobrazbe lovskega
čuvaja. Spreminja se tudi postopek imenovanja lovskih čuvajev, ki se je v sedanji ureditvi izkazal kot
nepraktičen in nejasen. Na novo bo urejeno tudi izračunavanje koncesijskih dajatev v letu 2029 (veljavne
koncesijske pogodbe upravljavcev lovišč potečejo leta 2028). Velika pozornost in obveznost lovcev je še
naprej namenjena izvajanju vseh sprejetih strokovnih ukrepov za preprečevanje in širjenje afriške
prašičje kuge.
Skratka, pred lovsko organizacijo so mnoga odgovorna opravila in naloge, ki jih bo treba uresničiti z
vsemi razpoložljivimi resursi. Za uresničevanje zakonskih in ostalih programskih obveznosti bo izjemno
pomembna vloga vodstev lovske organizacije, od LD do njihovih območnih zvez in Lovske zveze
Slovenije. Naj spomnimo, da bodo volitve novega predsednika LZS 19.decembra v Novem Mestu.
Kandidata sta dva, Darko But iz LD Boč in Alojz Kovšca iz LD Kozlek.
Povzel
Dr. Marjan Toš

Novinarska konferenca lovske in ribiške zveze Slovenije
Fotografija:
Utrinek iz novinarske konference/Foto: Urša Kmetec

POKLON SV. HUBERTU IN SPOMIN NA UMRLE LOVSKE TOVARIŠE

Prva Hubertova sv. maša v mariborski stolnici je bila slovesna zaobljuba zelene bratovščine
materi naravi, da bo še bolj skrbela za ravnovesje v njej in jo ohranila tudi za naše zanamce

3. novembra 2023, na dan lovskega zavetnika sv. Huberta, je bila v mariborski stolnici sv.
Janeza Krstnika prva Hubertova sv. maša na Štajerskem.Na pobudo predsednika Marjana
Gselmana jo je organizirala Lovska zveza Maribor. Pritegnila je ne samo veliko lovcev, pač pa
tudi mnogo meščank in meščanov, ki so lahko doživeli mogočnost lovskega mimohoda s prapori
in lovskimi rogisti in nato še svečano bogoslužje, polno simbolke.Mašo je ob somaševanju
duhovnikov vodil dekan in stolni župnik Danijel Lasbaher, ki je v svoji pridigi izpostavil skrb za
varovanje in ohranitev okolja tudi za naše zanamce. Lovcem se je zahvalil za njihovo skrb za
vzdrževanje ravnovesja v naravi in za ohranitev redkih ter ogroženih vrst. Pred začetkom
bogoslužja je vse udeležence sv. maše nagovoril in pozdravil predsednik LZ Maribor Marjan
Gselman in izpostavil veliko skrb zelene bratovščine za varstvo narave in ohranitev divjadi.
Marjan Gselman marjan 07
S Hubertovo mašo so trajno počastili tudi spomin na vse umrle lovce v času epidemije Covid 19
ki niso imeli lovskega pogreba. Nabirka pa je bila v celoti darovana škofijski Karitas za pomoč v
poplavah prizadetim ljudem. Hubertovo mašo,ki je bila odmevni promocijski dogodek za mesto
Maribor, so sklenili s krajšim druženjem, na katerem so bili med gosti tudi lovski prijatelji iz
Slavonije na Hrvaškem in predstavniki Kluba prijateljev lova iz Celovca, ki združuje zamejske
slovenske lovce na avstrijskem Koroškem. Hubertova maša je naletela na velik odmev v javnosti
in je bila vrhunska promocija lovske organizacije v mestu ob Dravi. K temu je pripomoglo tudi
dobro sodelovanje z Zavodom za turizem Maribor.LZ Maribor se je za gostoljubje posebej
zahvalila Nadškofiji Maribor in nadškofu msgr. Alojziju Cviklu, generalnemu vikarju Janezu
Lesniki in stolnemu župniku Danijelu Lasbaherju.

Dr. Marjan Toš
Fotografije/Foto:Gerhard Angleitner/

Praporščaki
Hubertmarjan 08
Zahvala Marjana Gselmana župniku Danijelu Lasbahrju

 

VABILO NA HUBERTOVO SVETO MAŠO

vabilo LZMB Hubertova masa novo

vabilo LZMB Hubertova masa novo2

 

Odgovor na odprto pismo

DARKO BUT NE BO POKLICNI PREDSEDNIK LZS

Na vprašanje v zapisu o pripravah na volitve v LZS v zvezi s poklicnim ali nepoklicnim
opravljanjem funkcije predsednika LZS je kandidat DARKO BUT odgovoril, da bo v primeru
izvolitve funkcijo predsednika LZS opravljal nepoklicno. Bo pa okrepil strokovno službo in se
zavzemal, da bo ta resnično učinkoviti in zaupanja vredni strokovni servis za vse članice LZS.
Odgovora drugega kandidata za predsednika LZS ALOJZA KOVŠCE še nismo prejeli. Je pa na
kandidacijski konferenci mariborskega volilnega okoliša ob koncu predstavitve programa
povedal, da bo v primeru izvolitve funkcijo predsednika LZS opravljal poklicno.
DBut 2Alojz Kovšca Foto Marjan Tos
M.T.

 

DO NOVEGA VODSTVA PO DEMOKRATIČNI POTI

Na spletni strani LZS in zadnji številki lovske revije Lovec sta predstavljena oba kandidata za
predsednika LZS s svojima programoma. O vsebini pogramov si lahko sleherni slovenski lovec
ustvari sodbo sam. Bilo bi skrajno nekorektno, da bi s tem kratkim razmišljanjem agitiral za
enega ali drugega. O tem bodo odločali demokratično izvoljeni delegati po volilnih okoliših na
decembrskem OZ LZS. Še pred tem pa bosta lahko oba kandidata programska izhodišča
dopolnila in aktualizirala na delnih OZ prav tako po volilnih okoliših. Tako je tudi edino prav.
Kljub velikemu prodoru informacijske tehnologije tudi med zeleno bratovščino vsi (še)nimajo
možnosti spremljanja spletnih strani LZS, ki jih urednica skuša sproti aktualizirat še zlasti z
uporabnimi informacijami tako za vodstva LD (in LZ oz. ZLD), kot predvsem za celotno članstvo.
Zato je bilo še kako na mestu, da sta oba kandidata v skladu z utečeno prakso predstavila tudi v
naši stanovski reviji. Brez kakršnih koli komentarjev in še manj osebnih mnenj urednika ali
članov uredniškega odbora. Zelo profesionalno in v skladu z medijskimi normativi in standardi,
ki veljajo za predvolilne kampanje za državne in lokalne volitve.Temu se pridružujem in vljudno
javno sprašujem oba kandidata, ali bosta funkcijo predsednika LZS opravljala poklicno ali
nepoklicno. Iz predstavitve v Lovcu to namreč ni razvidno. Ker pa vsi poznamo prakso, da
vodstva LD pred delnimi OZ z njihovo vsebino marsikje ne seznanijo članstva, te informacije
najširši krog lovske javnosti ne bo imel. Verjamem pa, da bosta pred delegati na vseh DOZ oba
kandidata to pojasnila. Naj bo vse demokratično in transparentno do konca. Pohvaliti je treba
tudi predsednika kandidacijske komisije LZS, lovskega tovariša Branka Reismana (sicer višjega
sodnika – svetnika v Mariboru), ki je v obeh medijih prezentiral imena evidentiranih in potrjenih
kandidatov za vse organe novega mandata.


Dr. Marjan Toš, prof., lovski mojster

OAZA V SP. SENARSKI
Fotografija:
Kako dolgo bo še ostala majhna oaza za malo divjad na obronkih Sp.Senarske v Slov.
goricah?/Foto: Marjan Toš